Κόσμος 46 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1546
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.081 (5.23 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.019
Χωριά βαρβάρων: 4.060
Χωριά με bonus: 692
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 87 ημέρες
Χρήστες on-line: 83
Αριθμός μηνυμάτων: 130.449 (84.38 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 29.690 (19.20 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 46.535 (30.10 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 364 (0.24 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 105
Αριθμός παικτών σε φυλές: 805
Συνολικοί πόντοι: 24.002.944 (15.526 ανά παίκτη, 2.970 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 290.619.856
 • 366.385.009
 • 263.216.841
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 6,303 εκατ.
 • 3,686 εκατ.
 • 4,395 εκατ.
 • 2,586 εκατ.
 • 780.360
 • 1,993 εκατ.
 • 84.282
 • 1,079 εκατ.
 • 255.189
 • 66.780
 • 1.492
 • 1.508
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 4077
 • 2384
 • 2843
 • 1673
 • 505
 • 1289
 • 55
 • 698
 • 165
 • 43
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 780
 • 456
 • 544
 • 320
 • 97
 • 247
 • 10
 • 134
 • 32
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: WaAm
Η νεότερη φυλή: sdv

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 23:14