Κόσμος 46 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 583
Συνολικός αριθμός χωριών: 10.067 (17.27 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.503
Χωριά βαρβάρων: 2.564
Χωριά με bonus: 874
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 204 ημέρες
Χρήστες on-line: 16
Αριθμός μηνυμάτων: 106.938 (183.43 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 26.004 (44.60 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 3.814 (6.54 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.477 (2.53 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 56
Αριθμός παικτών σε φυλές: 310
Συνολικοί πόντοι: 64.970.832 (111.442 ανά παίκτη, 6.454 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.068.559.438
 • 1.165.106.544
 • 1.151.808.309
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 17,031 εκατ.
 • 8,531 εκατ.
 • 17,497 εκατ.
 • 9,656 εκατ.
 • 1,592 εκατ.
 • 8,294 εκατ.
 • 359.117
 • 3,478 εκατ.
 • 1,013 εκατ.
 • 124.325
 • 1.006
 • 2.605
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 29213
 • 14634
 • 30012
 • 16563
 • 2731
 • 14227
 • 616
 • 5966
 • 1737
 • 213
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1692
 • 847
 • 1738
 • 959
 • 158
 • 824
 • 36
 • 346
 • 101
 • 12
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Liarisde
Η νεότερη φυλή: jkkb,

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 11:18