Κόσμος 46 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 810
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.017 (11.13 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.875
Χωριά βαρβάρων: 3.141
Χωριά με bonus: 779
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 140 ημέρες
Χρήστες on-line: 44
Αριθμός μηνυμάτων: 116.820 (144.22 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 28.946 (35.74 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 8.604 (10.62 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.121 (1.38 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 76
Αριθμός παικτών σε φυλές: 498
Συνολικοί πόντοι: 45.682.901 (56.399 ανά παίκτη, 5.066 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 816.216.734
 • 968.725.560
 • 797.791.668
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 14,606 εκατ.
 • 8,166 εκατ.
 • 8,298 εκατ.
 • 7,519 εκατ.
 • 1,516 εκατ.
 • 3,743 εκατ.
 • 241.732
 • 2,743 εκατ.
 • 499.149
 • 102.168
 • 1.302
 • 2.432
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 18032
 • 10081
 • 10245
 • 9283
 • 1871
 • 4621
 • 298
 • 3386
 • 616
 • 126
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1620
 • 906
 • 920
 • 834
 • 168
 • 415
 • 27
 • 304
 • 55
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: THE TSAR
Η νεότερη φυλή: xaxa

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 19:45