Κόσμος 46 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 380
Συνολικός αριθμός χωριών: 10.642 (28.01 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.568
Χωριά βαρβάρων: 2.074
Χωριά με bonus: 921
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 257 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 82.581 (217.32 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 24.705 (65.01 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 824 (2.17 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 755 (1.99 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 38
Αριθμός παικτών σε φυλές: 213
Συνολικοί πόντοι: 78.262.764 (205.955 ανά παίκτη, 7.354 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.558.197.842
 • 1.242.808.940
 • 1.762.054.805
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 13,804 εκατ.
 • 6,085 εκατ.
 • 26,411 εκατ.
 • 8,585 εκατ.
 • 1,463 εκατ.
 • 12,487 εκατ.
 • 495.093
 • 2,847 εκατ.
 • 1,412 εκατ.
 • 101.266
 • 788
 • 2.796
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 36326
 • 16014
 • 69502
 • 22591
 • 3850
 • 32862
 • 1303
 • 7492
 • 3716
 • 266
 • 2
 • 7
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1297
 • 572
 • 2482
 • 807
 • 137
 • 1173
 • 47
 • 268
 • 133
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ΤαΧωριαΤωνSOL
Η νεότερη φυλή: ΣΤΕΜΜΑ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 04:24